دکتر الهه سعیدی

متخصص کودکان نوزادان و نوجوانان
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران

(بیمارستان کودکان علی اصغر تهران)
دارای بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
دارای ۱۰ سال سابقه کار بالینی
ارزیابی رشد و تکامل و بیماری های نوزادان و کودکان و نوجوانان