دکتر زهرا عیدیان

فوق تخصص رشد، غدد و متابولیسم کودکان

کاهش رشد، کوتاهی قد ، چاقی، بلوغ زودرس یا تاخیر بلوغ، تیروئید، دیابت و بیماری های متابولیک

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران.
رتبه اول آزمون پذیرش فوق تخصصی کشور سال ۱۳۹۶.
رتبه برتر بورد فوق تخصصی کشور سال ۱۳۹۹.