دکتر سمیه مسگرها

اپتومتریست

فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی
سابقه کار از سال ۸۶

استادیار دانشگاه
از سال ۹۰ در مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی بصیر
زمینه مطالعاتی:سلول های بنیادی و روش های درمانی با استفاده از سلول های بنیادی