خانم محیصا زارع نژاد

کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی
عضو انجمن تغذیه ایران و آمریکا
سابقه کار در بیمارستان امام خمینی تهران
تغذیه درمانی در اطفال و نوجوانان
درمان بد غذایی و بی اشتهایی کودکان و نوجوانان
درمان چاقی و پرخوری عصبی کودکان و نوجوانان
ارائه برنامه غذایی و مشاوره جهت شروع غذای کمکی
ارایه برنامه غذایی مخصوص کودکان استثنایی،اوتیسم و پیش فعال
ارائه برنامه غذایی در کودکان آلرژیک
مشاوره و رژیم درمانی در کودکان مبتلا به بیماری های گوارشی و متابولیک