دکتر ژاله حیدری

متخصص ارتوز و پروتز
رتبه یک دکتری تخصصی سال ۱۳۹۷
فارغ التحصیل برتر رشته ارتوز و پروتز سال ۱۴۰۱
خدمات قابل ارائه در آن کلینیک محترم شامل:
۱. غرلبالگری و ارزیابی اسکلتی کودکان و نوجوانان

۲. تجویز ارتوزها، کفش ها و کفی های مناسب برای مشکلات و دردهای اسکلتی کودکان و نوجوانان از جمله
+کلاب فوت
+صافی کف پا و چرخش پاشنه
+زانو ضربدری
+زانو پرانتزی
+هالوکس والگوس

۳. تجویز ورزشها و تمرینات مناسب در مشکلات اسکلتی کودکان و نوجوانان

۴. اسکن پا جهت ارزیابی فشارهای وارده بر اندام تحتانی و ستون فقرات