دکتر مریم جلالی

کارشناس کاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
ارشد و دکترای روانشناسی شناختی

از پژوهشکده علوم شناختی

روانشناس کودک و نوجوان، مشاوره به مادران (والدین)، نوجوانان و کودکان، توانبخشی شناختی، اختلالات رشدی و تاخیری، بهبود توانایی های ذهنی و هوشی و اجتماعی کودک، شناخت و مدیریت احساسات، دوست یابی، تعامل والدین و فرزندان