شنوایی‌سنجی نوزادان

شنوایی‌سنجی نوزادان،کلینیک کودکان آنا

محتوای مقاله

شنوایی سنجی نوزادان و انجام تست‌های شنوایی مانند تست ABR و OAE از اهمیت بالایی برخوردار است. براساس پروتکل کمیته مشترک شنوایی سنجی نوزادان (JCIH)، نوزادان با کم شنوایی قابل توجه مادرزادی باید تا سه ماهگی شناسایی و مداخلات زودهنگام برای آنها تا شش ماهگی شروع شود. عدم کشف به موقع کم شنوایی در نوزادان و اطفال می‌تواند تاخیر در رشد گفتار و زبان را به همراه داشته باشد. تحقیقات نشان داده است که اگر کم شنوایی قبل از شش ماهگی تشخیص داده شود و درمان مناسب آغاز شود، فرآیندهای گفتار و زبان در مقایسه با کودکانی که به تأخیر افتاده درمان شده‌اند، رشد بیشتری خواهند داشت. همچنین، عملکرد کودکان در زمینه‌هایی مانند خواندن، حساب کردن، تعداد واژگان، تولید گفتار، قابلیت فهم و رفتارهای اجتماعی، ۲۰ تا ۴۰ درصد بیشتر است. هدف اصلی از ارزیابی اولیه نوزادان، تشخیص و تعیین مقدار کم شنوایی و ارزیابی تمامیت سیستم شنوایی آن‌هاست. در این راستا، توصیه می‌شود حتی اگر فقط یک گوش در تست غربالگری شنوایی نوزادان مشکوک بوده باشد، ارزیابی نهایی برای هر دو گوش انجام شود و ارزیابی‌های دوره‌ای نیز برای اعتبار نتایج و پایش وضعیت شنوایی ضروری می‌باشد.

ادیومتری یا شنوایی سنجی نوزادان چیست؟

شنوایی‌سنجی نوزادان می‌تواند به سرعت و با دقت مشکلات شنوایی مانند نقص‌های شنوایی ناشناخته، کاهش توانایی شنوایی، یا مشکلات در فرایند پردازش صداها را شناسایی و تشخیص دهد. با انجام ادیومتری، تعیین دقیق سطح شنوایی در فرد مورد ارزیابی امکان‌پذیر می‌شود. این اطلاعات اساسی برای برنامه‌ریزی تربیتی و توانمندسازی نوزادان و کودکان با مشکلات شنوایی است. ارتقاء برنامه‌های تداخلی نتایج ادیومتری به ارائه راهکارهای موثر در زمینه برنامه‌های تداخلی و درمانی برای افزایش توانایی شنوایی و توسعه طبیعی مهارت‌های شناختی کودکان و نوزادان کمک می‌کند. ادیومتری یا شنوایی‌سنجی نوزادان و کودکان به‌عنوان یک ابزار اساسی در زمینه بهبود شنوایی و توسعه مهارت‌های شناختی این گروه سنی محسوب می‌شود. با استفاده از این روش ارزیابی، امکانات بهتری برای تداخل درمانی و آموزشی در جهت ارتقاء کیفیت زندگی کودکان با مشکلات شنوایی فراهم می‌شود.برای شنوایی‌سنجی نوزادان و کودکان خود می توانید به کلینیک کودکان آنا مراجعه کنید.

 

ادیومتری یا شنوایی سنجی نوزادان

 

روش‌های اجرای شنوایی‌سنجی نوزادان

شنوایی‌سنجی نوزادان نیازمند اجرای با دقت و حساسیت بالا است، زیرا تشخیص زودرس مشکلات شنوایی این دوران می‌تواند بهبود درمان و پیشگیری از اختلالات آینده را تسهیل کند. استفاده ترکیبی از روش‌های الکتروفیزیولوژیکی و رفلکتومتری، به متخصصان امکان می‌دهد تا به نتایج دقیق و جامعی از وضعیت شنوایی نوزادان دست یابند و برنامه‌های درمانی مناسب را طراحی کنند.

آزمون‌های الکتروفیزیولوژیکی

آزمون‌های ABRBAER (مغز شناختی ایونت‌پتوتنسیل) این روش با نظر گرفتن به میزان پاسخ مغز به محرکات صوتی، توانایی شنوایی نوزادان را ارزیابی می‌کند.

آزمون‌های OAE (استنشاق وونتوال) این تست با اندازه‌گیری فرکانس‌های صدای منبع وونتوال در گوش نوزاد، توانایی کوچکی‌های مخاط و گوش در پاسخ به صداهای خارجی را سنجیده و مشکلات شنوایی را شناسایی می‌کند.

آزمون‌های رفلکتومتری

آزمون DPOAE (میونیپولار) با اندازه‌گیری رفلکس‌های صوتی در گوش نوزادان، این تست به ارزیابی توانایی شنوایی و سلامت اجزای گوش کمک می‌کند.

آزمون TEOAE (ترانسیلار) این تست نوسانات صوتی را در گوش نوزاد اندازه‌گیری کرده و از تغییرات در پاسخ‌ها به محرکات صوتی بهره می‌برد.

آزمون‌های رفتاری

آزمون‌های ترجیح الصدا (VRA) و تجدید پیشنهادی (CPA) این تست‌ها با استفاده از ایجاد جلبک ها یا محرک‌های صوتی و سنجش واکنش‌های نوزادان به آنها، توانایی شنوایی و نوع مشکلات آن را ارزیابی می‌کنند.

 

روش‌های اجرای شنوایی‌سنجی نوزادان

 

اهداف شنوایی سنجی نوزادان

اهداف شنوایی‌سنجی نوزادان از جلب و ارتقاء سطح دقت در تشخیص مشکلات شنوایی گذشته، تا پشتیبانی به موقع و اجرای برنامه‌های درمانی گام بر می‌دارد. این ارزیابی ضروری به نظر می‌رسد تا از ابتدای زندگی، اطمینان حاصل شود که توسعه شنوایی نوزادان به درستی در حال ادامه است و هر گونه نقص یا اختلال به موقع تشخیص داده شود. همچنین برای شنوایی سنجی فرزندانتان می توانید به کلینیک کودکان آنا مراجعه کنید.

شناسایی زودرس مشکلات شنوایی

یکی از اهداف اصلی شنوایی‌سنجی نوزادان، شناسایی سریع و زودرس مشکلات شنوایی در این گروه سنی حیاتی است. این اطلاعات امکان می‌دهد تا در صورت وجود هرگونه اختلال، تداخلات درمانی و پشتیبانی به موقع آغاز شود.

ارزیابی توانایی شنوایی

با اجرای شنوایی‌سنجی نوزادان، توانایی شنوایی نوزادان به صورت دقیق ارزیابی می‌شود. این اطلاعات مهم در برنامه‌ریزی و پیش‌بینی تحولات شناختی و زبانی نوزادان نقش دارند.

تعیین میزان خطر شنوایی

اهداف شنوایی‌سنجی شامل تعیین میزان خطر مشکلات شنوایی نیز هستند. بر اساس نتایج این ارزیابی، اطلاعاتی در مورد احتمال و شدت مشکلات شنوایی فراهم می‌شود و برنامه‌های پیشگیری متناسب با این میزان خطر اجرا می‌شوند.

ارتقاء برنامه‌های درمانی

با توجه به نتایج شنوایی‌سنجی، برنامه‌های درمانی و تداخلی برای کودکان با مشکلات شنوایی بهبود یافته و به شکل شخصی‌سازی شده اجرا می‌شوند. این اهداف باعث بهبود کیفیت زندگی و توسعه مهارت‌های شناختی و زبانی کودکان می‌شوند.

عوامل کم شنوایی در نوزادان

توجه به عوامل و اقدام به ارزیابی و درمان مناسب، می‌تواند نقش بسزایی در پیشگیری از و یا مدیریت مشکلات شنوایی در نوزادان داشته باشد.عوامل کم شنوایی در نوزادان ممکن است متنوع باشند و شامل عوامل ژنتیک، محیطی و عفونی باشند.عوامل شایع کم شنوایی در نوزادان عبارتند از:

سوابق خانوادگی : اهمیت ژنتیک سابقه کم شنوایی در خانواده نوزاد، به ویژه وقوع آن در والدین یا فرزندان نزدیک، ممکن است یکی از عوامل اصلی باشد. ژنتیک و انتقال ژن‌های مرتبط با مشکلات شنوایی می‌تواند تأثیرگذار باشد.

مسائل در دوران بارداری : عوامل داخل رحمی عواملی نظیر عفونت‌ها، استفاده از مواد مخدر، استرس یا ناراحتی‌های روحی مادر، و یا اختلالات مرتبط با پلاسنتا می‌توانند در دوران بارداری به کم شنوایی در نوزادان منجر شوند.

عوامل خارج از رحمی :  آسیب به گوش نوزاد ناشی از تروما یا حادثه می‌تواند باعث کم شنوایی شود. این آسیب‌ها ممکن است در زمان زایش یا پس از آن رخ دهند.

عفونت‌های نوزادان : عفونت‌های گوش عفونت‌های گوش نوزادان یکی از شایع‌ترین علل کم شنوایی در این گروه سنی می‌باشند. عفونت‌های حاد یا مزمن می‌توانند به ساختارهای گوش آسیب برسانند.

عوامل اکولوژیک : تعریض به صداهای زیاد تعریض به صداهای بسیار بلند و شدید، مخصوصاً در محیط‌های بیمارستانی یا صنعتی، ممکن است به کم شنوایی در نوزادان منجر شود.

اختلالات تنفسی و قلبی : اختلالات مرتبط با تنفس یا قلب برخی از اختلالات تنفسی و قلبی که در دوران نوزادی رخ می‌دهند، می‌توانند به کم شنوایی منجر شوند.

تشخیص و درمان : عدم تشخیص و درمان به موقع عدم تشخیص زودرس و اقدام به درمان مشکلات شنوایی در نوزادان می‌تواند باعث افت اجتماعی و تحصیلی در آینده آنها شود. بنابراین، تشخیص و درمان به موقع اهمیت دارد.برای تشخیص و درمان به موقع این مشکل در فرزندتان می توانید به کلینیک کودکان آنا مراجعه کنید.

 

اهمیت شنوایی سنجی نوزادان

 

اهمیت شنوایی سنجی نوزادان

اهمیت شنوایی‌سنجی نوزادان به عنوان یک ابزار حیاتی در زمینه توسعه شناختی، زبانی و ارتباطات اجتماعی، بیانگر اهمیت زمانی و دقت در تشخیص مسائل شنوایی است. این فرایند باعث می‌شود تا در صورت وجود مشکلات، اقدامات مناسب و به موقع انجام شود و به کودکان این امکان را بدهد تا با شناخت صحیح و پشتیبانی مناسب، بهترین توانمندی‌های خود را تجربه کنند.

  • شناخت زودرس مشکلات : تشخیص مسائل شنوایی شنوایی‌سنجی نوزادان به ارزیابی دقیق توانایی شنوایی آنان می‌پردازد و به تشخیص زودرس مشکلات مرتبط با گوش و شنوایی کمک می‌کند.
  • تأثیر گوش شنوایی بر توسعه مهارت‌های زبانی : تاثیر مستقیم بر زبان‌آموزی شنوایی مناسب در نوزادان برای توسعه مهارت‌های زبانی بسیار اهمیت دارد. این دوره حیاتی، زمینه را برای فرآیند یادگیری و استفاده از زبان فراهم می‌کند.
  • اثرات مشکلات شنوایی بر توسعه اجتماعی و ارتباطی : تأثیرات اجتماعی و ارتباطی کم شنوایی در نوزادان می‌تواند بر توانایی برقراری ارتباطات اجتماعی و ارتباط با افراد اطراف تأثیر گذاشته و ممکن است باعث تاخیر در توسعه اجتماعی آنان شود.
  • مواجهه با چالش‌های تحصیلی : مواجهه با چالش‌های تحصیلی کودکان با مشکلات شنوایی ممکن است در مواجهه با چالش‌های تحصیلی و تربیتی دچار مشکلات شوند. شنوایی‌سنجی در نوزادان، اگر مشکلی شناسایی شود، اقدامات پیشگیری و درمانی می‌تواند از ایجاد مشکلات بزرگتر در آینده جلوگیری کند.
  • اقدام به درمان موثر : برنامه‌ریزی برای درمان در صورت شناسایی مشکلات شنوایی، اقدامات درمانی به موقع می‌توانند از پیشرفت بیشتری در توسعه شناختی و زبانی کودکان نوزاد استفاده کنند.

سخن آخر

درخواست و اجرای شنوایی‌سنجی نوزادان نه تنها یک فرآیند تخصصی در حوزه پزشکی و ارتباطی با گوش و شنوایی است، بلکه یک گام بزرگ به سوی توسعه صحیح کودکان نیز محسوب می‌شود. زمانی که در دوران ابتدایی زندگی، توانایی شنوایی کودکان به دقت ارزیابی می‌شود، این اطلاعات به والدین و متخصصان امکان می‌دهد تا به سرعت واکنش نشان دهند و در صورت وجود هرگونه مشکل، برنامه‌های تداخلی مناسب را به اجرا درآورند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *